• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Aktivitete hyrëse interkulturore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Selbie Zekirova dhe Ana Ivanova Tamakarova realizuan aktivitete hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor me nxënësit e përfshirë në projekt. Qëllimi i aktiviteteve...

“Libri i miqësisë”

Gjatë muajit shkurt 2019, mësuesit Emel Memisheva dhe Julia Svirkov realizuan aktivitetin hyrës "Libri i miqësisë" sipas modelit Nansen për arsim interkulturor me nxënësit e përfshirë në projekt. Secili nxënës në një fletë të...