• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Тандеми и секции

Тандем на наставници Одделенија Број на ученици Програмска секција
Емел Готак
Билјана Иванова
I
I
32 Уметничка секција
Ана Иванова Тамакарова
Селбије Зекирова
IV
III
41 Еко секција
Весна Костадинова
Фиген Караелмазова Салиова
II
III
29 Еко секција
Емел Мемишева
Јулија Свирков
II
I
30 Еко секција
Мевлуда Асанова
Сенка Бораниева Ѓозева
IV
IV
62 Мали конструктори
Кемалеттин Дестанов
Викица Манолева
II
I
51 Сообраќајна секција