• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Воведни интеркултурни активности

Во текот на месец февруари 2019. наставничките Селбие Зекирова и Ана Иванова Тамакарова реализираа воведни воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно образование, со учениците вклучени во проектот. Целта на...

“Книга на пријателство”

Во текот на месец февруари 2019. година, наставничките Емел Мемишева и Јулија Свиркова ја реализираа воведната воннаставна активност “Книга на пријателство” според Нансен моделот за интеркултурно образование со учениците вклучени во...